MATRAM d.o.o.

Sjedište: Split, Ninska ulica 48

Uprava i skladište: Dicmo, Kraj 3c

Telefon: + 385 21 476 262
Fax: + 385 21 476 263
Web: https://www.matram.hr
Mail: info@matram.hr

MBS: 060072354
OIB: 43127512350
Porezni broj: HR43127512350

IMEX BANKA d.d. Split
Broj računa: HR1524920081100003142

SOCIETE GENERALE SPLITSKA BANKA d.d. Split
Broj računa: HR7823300031151647774

ADDIKO BANK d.d. Zagreb
Broj računa: HR0625000091101040841

SBERBANK d.d.
Broj računa: HR6025030071100012983

Predsjednik uprave: Ivan Madunić

Matram d.o.o. upisan je kod Trgovačkog suda u Splitu. Iznos temeljenog kapitala je 750.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.